Arriving on a Saturday will increase the number of available properties

Cultuur en Geschiedenis in Frankrijk

Boekt u een vakantiehuis in Frankrijk en wilt u zich verder verdiepen in de geschiedenis en cultuur, dan vormt onderstaande informatie alvast een opmaat.

Onder leiding van Julius Caesar, die het Keltische Galliƫ veroverde, werd de 50 jaar voor Christus de Franse culturele identiteit bepaald. De val van het Romeinse Rijk zorgde niet voor het verdwijnen van de Latijnse cultuur, maar ar er ontstond wel een Frankisch Rijk, dat door Germanen werd gedomineerd. Door de deling van dit Rijk in 843 ontstond West Franciƫ met Parijs al machtscentrum. De oudste geopolitieke identiteit, want de importantie van Parijs is tot vandaag de dag zichtbaar. Frankrijk is door de oppervlakte en bevolking altijd een factor van belang geweest binnen de Europese machtsverhoudingen.

De landsgrenzen die bij de vrede van Nijmegen in 1648 werden vastgesteld veranderden in de latere eeuwen regelmatig. Voornamelijk onder het bewind van Napoleon werd menig gebied veroverd, maar zijn sinds het einde van de Tweede wereldoorlog (1945) weer grotendeels hetzelfde als 300 jaar ervoor. Het huidige Frankrijk is verdeeld in 92 departementen die alle weinig autonomie ten opzichte van de regering in de hoofdstad Parijs hebben. Frankrijk heeft vanaf de Vroegmoderne tijd een grote culturele invloed over de landsgrenzen gehad, al verliest deze invloed de laatste decennia wel wat terrein.

De Franse cultuur uit zich in vele vormen, zoals in de literatuur, architectuur en de muziek. Als u vanuit uw vakantiehuis een film wilt gaan kijken in een bioscoop, dan zal het weinig moeite kosten er ƩƩn te vinden. Het aantal schouwburgen, bioscopen en musea in Frankrijk is talrijk. Het is dan wel van belang dat u de Franse taal machtig bent, want met uitzondering van de grotere steden, zal het aanbod over het algemeen in het Frans zijn. De taal is erg belangrijk voor de Fransen. De AcadƩmie FranƧaise, behorend tot het Institut de France, waakt reeds sinds 1635 over de zuiverheide van de taal.

De wisselwerking tussen cultuur en politiek is in Frankrijk veel meer vanzelfsprekend dan in Nederland. Intellectuelen behoren in Frankrijk soms tot de gesprekspartners van de gekozen machthebbers, tot aan de president toe.

Het in standhouden van het culturele erfgoed wordt als een opdracht gezien die van nationaal belang is. Maatregelen van de staat bevorderen het bewustzijn van het cultureel erfgoed. In de jaarlijkse cultuurkalender staan dagen van erfgoed en muziek en in bioscopen wordt de bevolking ook op de culturele aspecten van het bestaan gewezen. Ook veelomvattende culturele tentoonstellingen geven Frankrijk het imago van een cultuurnatie, waarbij Parijs uiteraard als centrum wordt beschouwd.

In het NOVASOL-aanbod vindt u een aantal prachtige vakantieappartementen in Parijs. Verblijf hier, waan u een Parijzenaar of Parisienne en ontdek de geschiedenis en cultuur van deze prachtige stad van Ā“s ochtends vroeg tot Ā“s avonds laat.