Privacyverklaring

Datum: Mei 2024

Belangrijkste veranderingen: We hebben duidelijker aangegeven welke soorten gegevens we gebruiken voor elk doeleinde waarvoor we persoonsgegevens verwerken en wie de verantwoordelijke voor de verwerking is. 

Gasten - als u een boeking hebt verricht, een aanvraag hebt ingediend of onze website bent geweest

1. Over deze privacyverklaring en wie wij zijn

Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop de bedrijvengroep binnen Awaze, waarvan nadere gegevens te vinden zijn op https://www.awaze.com/, uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u via ons een boeking verricht of boekingsaanvraag indient, onze website bezoekt, contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze diensten, waaronder onze wifi-diensten. De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd als u een boeking verricht of een aanvraag voor een boeking indient voor een vakantieverblijf in het VK, onze website in het VK bezoekt of gebruik maakt van onze diensten verleend vanuit het VK. Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Awaze Vacation Rentals Ltd door te e-mailen naar datachanges@awaze.co.uk
 • Awaze A/S als u een boeking verricht of een aanvraag voor een boeking indient voor een vakantieverblijf in Europa (met uitzondering van het VK), onze website in Europa (met uitzondering van het VK) bezoekt of gebruik maakt van onze diensten verleend vanuit Europa (met uitzondering van het VK). Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Awaze A/S door te e-mailen naar datainformation@awaze.com
 • Fincallorca GmbH als u een reservering maakt, of navraag doet, voor een vakantieobject in Europa met de vermelding “vakantiehuis van Fincallorca”, de website van Fincallorca bezoekt of gebruik maakt van haar diensten. Fincallorca GmbH kan gecontacteerd worden in verband met de bescherming van gegevens per e-mail op het volgende adres datainformation@awaze.com

Wij werken onze privacyverklaring regelmatig bij en plaatsen eventuele aanpassingen op onze website. Bij belangrijke wijzigingen nemen wij contact met u op om u daarover te informeren.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens wanneer dat nodig is.  Hierbij kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres), klant-ID en uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Betalingsgegevens zoals aan en door u verrichte betalingen en gedeeltelijke betaalkaartgegevens of het IBAN-nummer
 • Boekingsgegevens zoals via ons verrichte boekingen voor verblijven en diensten, boekingsnummers en reisdata
 • Identificatiegegevens zoals paspoortgegevens of identificatienummer als dit vereist is voor uw boeking, bijvoorbeeld als u een verblijf hebt geboekt op een locatie waar we deze informatie moeten verzamelen volgens de plaatselijke wetgeving met betrekking tot toerisme
 • Contactgeschiedenis zoals e-mails, brieven, live chats, gespreksopnamen en berichten op sociale media die door u worden ontvangen of verstuurd
 • Gebruiksgegevens zoals IP-adres, apparaattype en hoe u onze website, e-mails, content of advertenties (interactief) gebruikt (bijvoorbeeld bezochte pagina's, aangeklikte links en bekeken verblijven). Raadpleeg ons cookiebeleid (een link vindt u onderaan op deze pagina) voor meer informatie hierover.

We verzamelen normaal gesproken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, maar soms kan dit noodzakelijk zijn om onze diensten aan u te kunnen leveren, bijvoorbeeld als u ons informatie over uw gezondheid verstrekt, inclusief problemen met mobiliteit, zodat we kunnen waarborgen dat aan uw eisen wordt voldaan. Dit kan ook noodzakelijk zijn voor verzekerings- of juridische doeleinden, bijvoorbeeld als u een ongeluk krijgt in een verblijf dat u via ons hebt geboekt en medische gegevens nodig zijn als onderdeel van de claim.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een wettelijke en contractuele verplichting. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met u aangaan of deze niet uitvoeren en kunnen wij om die reden uw boeking annuleren. Als dit het geval is, zullen wij u hierover informeren. In een dergelijk geval aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u.

Normaal gesproken worden persoonsgegevens door ons rechtstreeks opgevraagd bij u, maar wij kunnen uw gegevens ook verkrijgen van derden. Bijvoorbeeld:

 • als u een boeking verricht via een van onze boekingspartners
 • van andere gasten binnen uw gezelschap
 • als u via een derde partij meedoet aan een op ons betrekking hebbende prijsvraag
 • openbare bronnen

Als u bij het verrichten van een boeking informatie verstrekt over andere mensen, is deze privacyverklaring van toepassing op alle persoonsgegevens die u over hen hebt verstrekt en moet u hen wijzen op deze privacyverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, gebruiken voor een of meer van de hieronder uitgelegde doeleinden.

Doeleinde voor verwerking

Gebruikte persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking

Afronden en beheren van uw boeking of gekoppelde reisarrangementen, met inbegrip van het ontvangen en uitvoeren van betalingen en terugbetalingen

Persoonlijke gegevens, betalingsgegevens, identificatiegegevens

Contract

Toestemming

Beheren van uw online account bij ons

Persoonlijke gegevens

Toestemming

Gerechtvaardigd belang bij het bieden van een goede klantenservice

Registratie van financiële transacties met u

Betalingsgegevens

Wettelijke verplichting

U uitnodigen een review te schrijven

Persoonlijke gegevens, boekingsgegevens

Gerechtvaardigd belang bij het begrijpen van de manier waarop ons bedrijf wordt gezien en het verbeteren van onze dienstverlening

Verzenden van serviceberichten, inclusief updates van boekingen en wijzigingen in onze algemene voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Contract

Gerechtvaardigd belang bij het op de hoogte houden van onze klanten

Uw deelname beheren aan acties, aanbiedingen of prijsvragen waaraan u wenst deel te nemen

Persoonlijke gegevens

Toestemming

Om u in staat te stellen te communiceren met de huiseigenaar van een woning die u hebt geboekt, kunnen we uw contactgegevens delen. Als alternatief kunnen we uw contactgegevens maskeren en de communicatie direct via onze communicatiekanalen laten verlopen. Wij kunnen deze communicatie analyseren om mogelijke schendingen van onze voorwaarden, fraude of veiligheidskwesties te onderzoeken en voor productontwikkeling. We behouden ons het recht voor om de levering van communicatie te controleren of te blokkeren waarvan wij denken dat deze inbreuk maakt op onze voorwaarden, schadelijke inhoud of spam bevat, of een risico vormt voor u of anderen.

Contactgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang in het mogelijk maken van communicatie tussen gasten en eigenaren van onroerend goed, ervoor zorgen dat deze communicatie veilig is en voldoet aan de wet en onze voorwaarden en het verbeteren van ons bedrijf

Verstrekken van gegevens of informatie waarom u hebt verzocht

Persoonlijke gegevens

Toestemming

Beheren en verbeteren van onze klantenservice en -ondersteuning, met inbegrip van kwaliteitscontrole en training

Persoonlijke gegevens, boekingsgegevens, contactgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang bij verbeteren van onze dienstverlening, training van personeel, registratie en verhelpen van problemen

Personaliseren van door ons aan u verleende diensten, waarbij wij bijvoorbeeld, mits dat is toegestaan, u kunnen identificeren als u onze website bezoekt, zodat we uw voorkeuren en eerdere handelingen kunnen onthouden, zoals bijvoorbeeld de verblijven die u op onze website hebt bekeken.

Gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigde belangen bij het bieden van een optimale ervaring op de website

Monitoren van onze website, inclusief de prestaties en beveiliging ervan en, mits dat is toegestaan, analyseren van het gedrag van bezoekers aan onze website, zodat wij onze website kunnen beveiligen en verbeteren.

Gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigd belang bij het behoud van de integriteit en veiligheid van onze website en het bieden van een optimale ervaring op de website.

Uitvoeren van marketingactiviteiten Naast het versturen van onze nieuwsbrief gebruiken we ook boekings- en gebruiksgegevens om gepersonaliseerde advertenties te versturen en deze weer te geven op websites en sociale media voor u en vergelijkbare doelgroepen. Als onderdeel hiervan verstrekken we gehashte informatie aan externe reclamepartners zoals Facebook en Google. We kunnen ook openbaar beschikbare informatie gebruiken om onze klanten beter te begrijpen en onze marketing te verbeteren.

Persoonlijke gegevens, boekingsgegevens, gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigde belangen bij het achterhalen welke van onze diensten voor u interessant kunnen zijn en het daarover informeren van u

Verstrekking van uw contactgegevens aan derden om noodhulp te kunnen bieden in geval van een noodsituatie of een onvoorzien reisincident.

Persoonlijke gegevens

Gerechtvaardigd belang bij het beschermen van ons bedrijf en onze klanten

Voor analyse en productverbetering. Hieronder vallen tests, het aanpakken van beveiligings- of technische problemen, gegevensanalyse, statistieken, het verbeteren van onze website en communicatie en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor geanonimiseerde gegevens, maar soms kan het nodig zijn om persoonsgegevens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een technisch probleem ondervindt met onze website, kan het voor ons nodig zijn om informatie over uw apparaat te gebruiken.

Alle gegevens

Gerechtvaardigde belangen bij het evalueren van ons dienstenaanbod en het verbeteren van onze bedrijfsvoering.

Voor juridische doeleinden. Hieronder vallen de afhandeling van juridische claims, het zorgen voor de naleving van onze boekingsvoorwaarden en andere overeenkomsten, het naleven van overheidsadviezen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het detecteren, voorkomen en melden van strafbare feiten.

Alle gegevens

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang bij het beschermen van ons bedrijf en het bijstaan van de rechtshandhaving en overheidsinstellingen.

 

Als bijzondere categorieën van persoonsgegevens nodig zijn voor een van de bovenstaande doeleinden gebruiken we deze als we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen, als u de informatie openbaar hebt gemaakt of in verband met juridische claims.

 

3. Het delen van uw gegevens binnen de Awaze Group

Wij maken deel uit van de bedrijvengroep binnen Awaze (voor een lijst kunt u kijken op www.awaze.com). We maken soms gebruik van gezamenlijke technologie en kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Awaze Group en hun werknemers, opdrachtnemers en dienstverleners. Dit is niet van invloed op de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en omvat de volgende zaken:

 • het beheren van uw boeking,
 • het verlenen van klantenservice,
 • het detecteren, voorkomen en melden van strafbare feiten,
 • het monitoren van onze website en
 • marketingactiviteiten voor zover toegestaan.

We delen ook geanonimiseerde gegevens voor analyse en productverbetering. Bij het delen van persoonsgegevens binnen de Awaze Group baseren wij ons op onze gerechtvaardigde belangen bij het bieden van een goede service, het verbeteren van onze service en het beschermen van ons bedrijf. Bedrijven binnen de groep treden op als onze verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en binnen onze groep is een overeenkomst inzake gegevensoverdracht van kracht om ervoor te zorgen dat de gegevens goed zijn beveiligd en worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving.

4. Het delen van uw gegevens buiten de Awaze Group

Voor een effectieve verlening van onze diensten en een effectieve bedrijfsvoering kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • eigenaren van of bureaus voor het verblijf dat u geboekt hebt, waar nodig met inbegrip van hun dienstverleners, zoals schoonmakers en sleutelhouders (inclusief uw telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres waar dat noodzakelijk is in verband met de boeking en met inbegrip van identificatiegegevens waar dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld uit hoofde van wetgeving met betrekking tot toeristenbelasting)
 • als verwerkers optredende dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van IT, systeembeheer, website hosting en support, marketing, klantenondersteuning, reiniging en onderhoud en klantenbeoordelingen
 • professionele adviseurs, inclusief bankmedewerkers, advocaten, auditors, accountants en verzekeraars die ons diensten leveren
 • externe reclamepartners
 • verzekeraar(s) van onze voorkeur (als u gebruikmaakt van een door ons aangeboden verzekeringspolis)
 • aanbieders van creditcards/betaalpassen
 • aanbieders van betalingsdiensten
 • overheidsinstellingen, regelgevers en overige autoriteiten
 • derden waarmee wij moeten samenwerken voor het verlenen van diensten of realiseren van reisplannen namens u, zoals bijvoorbeeld resorts, vakantieparken, beheermaatschappijen, verenigingen van eigenaren of autoverhuurbedrijven
 • externe boekings- of distributieplatforms, reisorganisaties en boekingspartners
 • derden aan wie wij delen van onze bedrijfsmiddelen of ons bedrijf verkopen dan wel overdragen of waarmee wij fuseren en bedrijven die wij overnemen of waarmee wij fuseren
 • derden waarmee wij met uw toestemming mogen praten, met inbegrip van mediators

Derden zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij staan niet toe dat namens ons optredende bedrijven uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en wij staan ervoor garant dat zij gepaste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

5. Internationale overdrachten

We zijn wereldwijd actief en maken gebruik van leveranciers over de hele wereld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens soms moeten overdragen aan partijen buiten het VK en de EU. We doen dit uitsluitend indien we hebben vastgesteld dat er adequate maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen op een wijze die consistent is met en die recht doet aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in het VK en de EU. Wij verifiëren altijd dat ten minste één van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • een adequaatheidsbesluit, of
 • goedgekeurde contractuele maatregelen en, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen.

Mocht u meer willen weten over het toepasselijke mechanisme voor doorgifte, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat noodzakelijk is met het oog op de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, juridische of wettelijke verplichtingen en revelante industriële normen of richtlijnen. Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn, worden uw persoonsgegevens verwijderd of gewist of op een veilige manier of geanonimiseerd, zodat de gegevens niet langer tot u herleid kunnen worden.

 

7. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u:

 • Het recht om inzage te verkrijgen in een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren ("toegangsverzoeken van betrokkenen").
 • Het recht om onjuistheden of onvolledigheden door ons te laten corrigeren in de persoonsgegevens die wij over u hebben. Uw contactgegevens kunt u bijwerken via uw account.
 • Het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen als er voor ons geen goede reden meer is ze langer te verwerken (het "recht op vergetelheid").
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het door ons gebruiken van uw gegevens voor direct marketing of, onder bepaalde omstandigheden, het gebruik ervan voor gerechtvaardigde belangen.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Geeft u het recht om ons te verzoeken de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, bijvoorbeeld in het geval u de nauwkeurigheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarbij geven wij de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt rechtstreeks door aan uzelf of aan een derde partij.
 • Het recht op intrekken van toestemming in het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw gegeven toestemming.

Voor het uitoefenen van uw rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen we om een redelijke vergoeding vragen of uw verzoek afwijzen. Het kan voor ons noodzakelijk zijn u te verzoeken om informatie om uw identiteit te kunnen bevestigen en de gegevens waar u naar verwijst te kunnen identificeren.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. We streven ernaar om binnen een maand te reageren op verzoeken, maar als dit is toegestaan, kunnen wij die periode verlengen na twee maanden en zullen wij u hiervan in kennis stellen.

U hebt te allen tijde het recht een klacht bij de onafhankelijke toezichthouder, zoals de Information Commissioner in het VK (https://ico.org.uk) of Datatilsynet in Denemarken (https://www.datatilsynet.dk/), in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar wij verzoeken u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen om uw zorgen met ons te bespreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenaren – als u een vakantieverblijf via ons verhuurt, een aanvraag voor verhuur van zo'n verblijf bij ons indient dan wel door ons bent benaderd met betrekking tot het via ons verhuren van zo'n verblijf of als u onze website hebt bezocht of onze app hebt gebruikt

1. Over deze privacyverklaring en wie wij zijn

Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop de bedrijvengroep binnen Awaze, waarvan nadere gegevens te vinden zijn op https://www.awaze.com/, uw persoonsgegevens verwerkt als u een vakantieverblijf via ons verhuurt, een aanvraag voor verhuur van zo’n verblijf bij ons indient  dan wel door ons bent benaderd met betrekking tot het verhuren van zo’n verblijf of als u onze website bezoekt of onze app gebruikt. De verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Awaze Vacation Rentals Ltd als u een vakantieverblijf in het VK via ons verhuurt, een aanvraag voor verhuur van zo’n verblijf bij ons indient  dan wel door ons bent benaderd met betrekking tot het via ons verhuren van zo’n verblijf, als u onze website in het VK bezoekt of als u zich registreert voor het gebruik van onze app in het VK. Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Awaze Vacation Rentals Ltd door te e-mailen naar datachanges@awaze.co.uk
 • Vacation Rental SARL als u een vakantieverblijf in Frankrijk via ons verhuurt, een aanvraag voor verhuur van zo’n verblijf bij ons indient  dan wel door ons bent benaderd met betrekking tot het via ons verhuren van zo’n verblijf. Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Vacation Rental SARL door te e-mailen naar datainformation@awaze.com
 • Awaze A/S als u een vakantieverblijf in de rest van Europa verhuurt, een aanvraag voor verhuur van zo’n verblijf bij ons indient  dan wel door ons bent benaderd met betrekking tot het via ons verhuren van zo’n verblijf, als u onze websites in Europa (met uitzondering van het VK) bezoekt of als u zich registreert voor het gebruik van onze app buiten het VK. Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Awaze A/S door te e-mailen naar datainformation@awaze.com
 • Fincallorca GmbH als u een vakantieobject via Fincallorca verhuurt, erover informeert of als wij contact met u opnemen over de verhuur ervan of bezoek de website van Fincallorca. Bij vragen/problemen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Fincallorca GmbH door te e-mailen naar datainformation@awaze.com

 

Wij werken onze privacyverklaring regelmatig bij en plaatsen eventuele aanpassingen op onze website. Bij belangrijke wijzigingen nemen wij contact met u op om u daarover te informeren.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens wanneer dat nodig is. Hierbij kan het gaan om:

 • Persoonlijke gegevens zoals uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres), eigenaars-ID, geboortedatum en uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Financiële gegevens zoals aan en door u verrichte betalingen, de gegevens van uw bankrekening en uw btw-nummer indien nodig
 • Verhuurgegevens zoals de overeenkomst voor het via ons verhuren van uw vakantieverblijf, nadere gegevens over uw vakantieverblijf  en een licentie-, registratie- dan wel vergunningsnummer of vergelijkbaar nummer voor locaties waar dit vereist is
 • Contactgeschiedenis zoals e-mails, brieven, live chats, gespreksopnamen en berichten op sociale media die door u worden ontvangen of verstuurd
 • Gebruiksgegevens zoals IP-adres, apparaat-ID en hoe u onze website, e-mails, content, advertenties of app (interactief) gebruikt (bijvoorbeeld bezochte pagina's, aangeklikte links en bekeken accommodaties). Raadpleeg ons cookiebeleid (een link vindt u onderaan op deze pagina) voor meer informatie hierover.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is een wettelijke en contractuele verplichting. Als u deze informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk geen overeenkomst met u aangaan of deze niet uitvoeren en kunnen wij onze dienstverlening aan u annuleren. Als dit het geval is, zullen wij u hierover informeren. In een dergelijk geval aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid jegens u.

Wij kunnen bovendien contactgegevens verzamelen en verwerken die u aan ons verstrekt van door u aangestelde derden, zoals verzorgers of schoonmakers voor accommodaties. Als u dergelijke informatie aan ons verstrekt, moet u deze derden eerst wijzen op deze privacyverklaring.

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtstreeks van u verkrijgen. Wij verzamelen in voorkomende gevallen persoonsgegevens van iemand die u als referent bij ons hebt aangegeven, de accommodatie-eigenaar (als u bijvoorbeeld bent aangesteld als verzorger of schoonmaker), openbare bronnen en bedrijven die zich bezighouden met de bouw of verkoop van vakantieverblijven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens, afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, gebruiken voor een of meer van de hieronder uitgelegde doeleinden.

Doeleinde voor verwerking

Gebruikte persoonsgegevens

Rechtsgrondslag voor verwerking

Verhuren van uw vakantieverblijf, inclusief het verrichten van betalingen en het leveren van gerelateerde diensten, zoals bij doorverwijzing naar een leverancier van hot tubs nadat u daar toestemming voor hebt gegeven

Persoonlijke gegevens, betalingsgegevens, verhuurgegevens

Contract

Toestemming

Beheren van uw online account bij ons

Persoonlijke gegevens, verhuurgegevens, betalingsgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigd belang bij het bieden van een goede klantenservice

Registratie van financiële transacties met u

Betalingsgegevens

Wettelijke verplichting

Verzenden van serviceberichten, inclusief updates van boekingen en wijzigingen in onze algemene voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Contract

Gerechtvaardigd belang bij het op de hoogte houden van onze klanten

Om u in staat te stellen te communiceren met gasten die uw accommodatie hebben geboekt, kunnen we uw contactgegevens delen. Als alternatief kunnen we uw contactgegevens maskeren en de communicatie direct via onze communicatiekanalen laten verlopen. We kunnen deze communicatie analyseren om mogelijke schendingen van onze voorwaarden, fraude of veiligheidskwesties te onderzoeken en voor productontwikkeling. We behouden ons het recht voor om de levering van communicatie te controleren of te blokkeren waarvan wij denken dat deze inbreuk maakt op onze voorwaarden, schadelijke inhoud of spam bevat, of een risico vormt voor u of anderen.

Contactgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang in het mogelijk maken van communicatie tussen gasten en eigenaren van onroerend goed, ervoor zorgen dat deze communicatie veilig is en voldoet aan de wet en onze voorwaarden en het verbeteren van ons bedrijf

Belonen van onze eigenaars, bijvoorbeeld door u een geschenk te sturen

Persoonlijke gegevens

Gerechtvaardigd belang bij het onderhouden van een goede relatie met onze eigenaren

U uitnodigen om enquêtes in te vullen over uw ervaringen met verhuren

Persoonlijke gegevens

Gerechtvaardigd belang bij het verkrijgen van inzicht in uw ervaringen met verhuren en het verbeteren van onze diensten

Verstrekken van gegevens of informatie waarom u hebt verzocht

Persoonlijke gegevens

Toestemming

Beheren en verbeteren van onze klantenservice en -ondersteuning, met inbegrip van kwaliteitscontrole en training

Persoonlijke gegevens, verhuurgegevens, contactgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang bij verbeteren van onze dienstverlening, training van personeel, registratie en verhelpen van problemen

Personaliseren van door ons aan u verleende diensten, waarbij wij bijvoorbeeld, mits dat is toegestaan, u kunnen identificeren als u onze website bezoekt, zodat we uw voorkeuren en eerdere handelingen kunnen onthouden, zoals bijvoorbeeld de taalinstellingen.

Gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigde belangen bij het bieden van een optimale ervaring op de website

Monitoren van onze website en app, inclusief de prestaties en beveiliging ervan en, mits dat is toegestaan, analyseren van het gedrag van bezoekers aan onze website en app, zodat wij onze website en app kunnen beveiligen en verbeteren.

Gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigd belang bij het behoud van de integriteit en veiligheid van onze website en app en het bieden van een optimale ervaring op de website

Uitvoeren van marketingactiviteiten Naast het versturen van promotiemateriaal en onze nieuwsbrief gebruiken we ook verhuur- en gebruiksgegevens om gepersonaliseerde advertenties te versturen en deze weer te geven op websites en sociale media voor u en vergelijkbare doelgroepen. Als onderdeel hiervan verstrekken we gehashte informatie aan externe reclamepartners zoals Facebook en Google.

Persoonlijke gegevens, verhuurgegevens, gebruiksgegevens

Toestemming

Gerechtvaardigde belangen bij het achterhalen welke van onze diensten voor u interessant kunnen zijn en het daarover informeren van u

Voor analyse en productverbetering. Hieronder vallen tests, het aanpakken van beveiligings- of technische problemen, gegevensanalyse, statistieken, het verbeteren van onze website en app en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor geanonimiseerde gegevens, maar soms kan het nodig zijn om persoonsgegevens te gebruiken. Als u bijvoorbeeld een technisch probleem ondervindt met onze website, kan het voor ons nodig zijn om informatie over uw apparaat te gebruiken.

Alle gegevens

Gerechtvaardigde belangen bij het evalueren van ons dienstenaanbod en het verbeteren van onze bedrijfsvoering.

Voor juridische doeleinden. Hieronder vallen de afhandeling van juridische claims, het zorgen voor de naleving van onze verhuurvoorwaarden en andere overeenkomsten, het naleven van overheidsadviezen, het voldoen aan wet- en regelgeving en het detecteren, voorkomen en melden van strafbare feiten.

Alle gegevens

Wettelijke verplichting

Gerechtvaardigd belang bij het beschermen van ons bedrijf en het bijstaan van de rechtshandhaving en overheidsinstellingen.

 

3. Het delen van uw gegevens binnen de Awaze Group

Wij maken deel uit van de bedrijvengroep binnen Awaze (voor een lijst kunt u kijken op www.awaze.com). We maken soms gebruik van gezamenlijke technologie en kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Awaze Group en hun werknemers, opdrachtnemers en dienstverleners. Dit is niet van invloed op de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en omvat de volgende zaken:

 • het verhuren van uw vakantieverblijf, inclusief het aangeven van uw pand op verschillende boekingsplatformen van de Awaze Group;
 • het verlenen van klantenservice;
 • het detecteren, voorkomen en melden van strafbare feiten;
 • het monitoren van onze website en app en
 • marketingactiviteiten voor zover toegestaan.

We delen ook geanonimiseerde gegevens voor analyse en productverbetering. Bij het delen van persoonsgegevens binnen de Awaze Group baseren wij ons op onze gerechtvaardigde belangen bij het bieden van een goede service, het verbeteren van onze service en het beschermen van ons bedrijf. Bedrijven binnen de groep treden op als onze verwerker of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en binnen onze groep is een overeenkomst inzake gegevensoverdracht van kracht om ervoor te zorgen dat de gegevens goed zijn beveiligd en worden verwerkt conform de toepasselijke wetgeving.

4. Het delen van uw gegevens buiten de Awaze Group

Voor een effectieve verlening van onze diensten en een effectieve bedrijfsvoering kunnen wij uw persoonsgegevens delen met:

 • personen die een accommodatie van u huren (inclusief uw telefoonnummer, e-mailadres en thuisadres waar dat noodzakelijk is in verband met de boeking, bijvoorbeeld als u verantwoordelijk bent voor de sleutel of als iemand contact met u moet opnemen over het verblijf of om eventuele problemen op te lossen)
 • als verwerkers optredende dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van IT, systeembeheer, hosting en support van website en app, marketing, klantenondersteuning, reinigings- en onderhoudsdiensten
 • professionele adviseurs, inclusief bankmedewerkers, advocaten, auditors, accountants en verzekeraars die ons diensten leveren
 • externe reclamepartners en reisorganisaties
 • aanbieders van creditcards/betaalpassen
 • aanbieders van betalingsdiensten
 • overheidsinstellingen, regelgevers en overige autoriteiten
 • derden aan wie wij delen van onze bedrijfsmiddelen of ons bedrijf verkopen dan wel overdragen of waarmee wij fuseren en bedrijven die wij overnemen of waarmee wij fuseren
 • derden waarmee wij met uw toestemming mogen praten

Derden zijn verplicht uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij staan niet toe dat namens ons optredende bedrijven uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en wij staan ervoor garant dat zij gepaste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

5. Internationale overdrachten

We zijn wereldwijd actief en maken gebruik van leveranciers over de hele wereld. Dit betekent dat we uw persoonsgegevens soms moeten overdragen aan partijen buiten het VK en de EU. We doen dit uitsluitend indien we hebben vastgesteld dat er adequate maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen op een wijze die consistent is met en die recht doet aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in het VK en de EU. Wij verifiëren altijd dat ten minste één van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • een adequaatheidsbesluit, of
 • goedgekeurde contractuele maatregelen en, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen.

Mocht u meer willen weten over het toepasselijke mechanisme voor doorgifte, dan kunt u contact met ons opnemen.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat noodzakelijk is met het oog op de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, juridische of wettelijke verplichtingen en revelante industriële normen of richtlijnen. Indien uw persoonsgegevens niet langer vereist zijn, worden uw persoonsgegevens verwijderd of gewist of op een veilige manier of geanonimiseerd, zodat de gegevens niet langer tot u herleid kunnen worden.

7. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u:

 • Het recht om inzage te verkrijgen in een kopie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren ("toegangsverzoeken van betrokkenen").
 • Het recht om onjuistheden of onvolledigheden door ons te laten corrigeren in de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen als er voor ons geen goede reden meer is ze langer te verwerken (het "recht op vergetelheid").
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het door ons gebruiken van uw gegevens voor direct marketing of, onder bepaalde omstandigheden, het gebruik ervan voor gerechtvaardigde belangen.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht stelt u in staat ons te verzoeken de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, bijvoorbeeld in het geval u de nauwkeurigheid betwist van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarbij geven wij de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt rechtstreeks door aan uzelf of aan een derde partij.
 • Het recht op intrekken van toestemming in het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw gegeven toestemming.

Voor het uitoefenen van uw rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen we om een redelijke vergoeding vragen of uw verzoek afwijzen. Het kan voor ons noodzakelijk zijn u te verzoeken om informatie om uw identiteit te kunnen bevestigen en de gegevens waar u naar verwijst te kunnen identificeren.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen. We streven ernaar om binnen een maand te reageren op verzoeken, maar als dit is toegestaan, kunnen wij die periode verlengen na twee maanden en zullen wij u hiervan in kennis stellen.

U hebt te allen tijde het recht een klacht bij de onafhankelijke toezichthouder, zoals de Information Commissioner in het VK (https://ico.org.uk) of Datatilsynet in Denemarken (https://www.datatilsynet.dk/), in te dienen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, maar wij verzoeken u vriendelijk eerst contact met ons op te nemen om uw zorgen met ons te bespreken.

 

 

 

Bekijk onze vakantiehuizen in 19 landen